Měkká vazba V2

Měkké knižní vazby (paperback)

Tato vazba je technologicky středně náročná, je určena pro větší rozsahy stran, ale v závislosti na podmínkách používání má kratší životnost. Délka její životnosti přímo závisí na použité technologii výroby, papíru knižního bloku a samozřejmě i kvalitě použitého lepidla. Je využívání u manuálů, skript a dalších knih určených pro vzdělávací a dokumentární obsah. Samozřejmě je možné využít tento typ knižní vazby díky nízkým cenovým nákladům pro každé dílo, avšak je nutné počítat s výše zmíněnými omezeními, které při praktickém používání mohou nastat.

Schema_vazby_V2

Měkká knižní vazba s lepeným knižním blokem V2

Typickým představitelem měkké knižní vazby je vazba V2. Jedná se o brožuru, jejíž knižní blok je složen z jednotlivých listů, dvojlistů, speciálně perforovaných složek nebo složek slepených ve hřbetě při skládání. Tyto listy nebo složky jsou ve hřbetě slepeny do bloku syntetickým lepidlem (disperzním nebo tavným) a knižní blok je následně zavěšen do papírové obálky s vyšší hmotnou gramáží (250-350 g/m2), která může být povrchově zušlechtěna lakováním nebo laminováním a většinou je ve hřbetě 4× rýhována. Zavěšený knižní blok je potom po třech stranách oříznuta společně s obálkou.

 

 

V zásadě existují dva způsoby takovéto speciální úpravy – buď složky ve hřbetním lomu perforovat, nebo slepit.Nevýhodou tohoto postupu je, že lepidlo, pokud je řidší, může zatéct příliš hluboko do složky a slepit jednotlivé stránky složky, nebo, pokud je naopak hustější, případně je perforace provedena nedokonale, nezateče do složky dostatečně a po oříznutí bloku některé dvoulisty vypadnou.
Při využití druhého způsobu, při kterém jsou jednotlivé dvoulisty ve složce ve hřbetních lomech spojeny lepidlem, toto nebezpečí odpadá, ale v takovém případě musí být skládací aparát buď přímo tiskového stroje, nebo skládacího stroje, vybaven speciálním zařízením na provádění tohoto lepení.

Obálka knižní vazby V2

Kartonová obálka klasické měkké vazby V2 by měla být bez záložek, čtyřikrát nebo víckrát rýhovaná. Dvě rýhy mají být umístěny uprostřed a vzdálenost mezi nimi je dána tloušťkou hřbetu. V odsazení 4–6 mm od nich směrem k okraji by měla být z každé strany další rýha. Při zavěšování musí být obálka přilepena v celé ploše mezi první a čtvrtou rýhou. Vnitřní strana obálky by neměla být leštěná nebo lakovaná, případně plošně potištěná v oblasti mezi rýhami. Ničím neznečištěný povrch papíru totiž lépe přijímá lepidlo a tím zajišťuje pevnější spojení knižního bloku s obálkou.

Tloušťka knižního bloku

Také u lepené měkké vazby V2 bývá omezena maximální tloušťka bloku. U papírů s plošnou hmotností do 90 g/m² by se tato tloušťka měla pohybovat od 4 do 35 mm při použití technologie frézování hřbetu knižního bloku nebo slepování dvoulistů ve hřbetních lomech. U papírů s plošnou hmotností do 100 g/m² je stanovena tloušťka hřbetu na 5–40 mm při spojování složek speciálně perforovaných ve hřbetním lomu a 5–20 mm při spojování složek ve hřbetním lomu slepených. Ovšem v praxi mívají některé paperbacky vytištěné na voluminózním papíru šířku hřbetu mnohem větší.

Doporučení

Vzhledem k možnostem v současnosti používaných materiálů jsou i u vazeb V2 využívány obálky se záložkami, knižní bloky s pravými i nepravými předsádkami, se hřbety oblepenými gázem pod obálkou atd. V případě, že kromě tzv. standardizovaných a hromadně vyráběných měkkých knižních vazeb V2 máte představu vyrobit i jinou variantu měkké knižní vazby je nutné se informovat u konkrétní tiskárny s jakými materiály pracuje, a které technologické prostupy využívá.

Lepidla

Vedle původně používaných vodou ředitelných disperzních lepidel na bázi PVA (polyvinylacetát) a tavných lepidel na bázi kopolymerů etylenu a vinylacetátu se v současnosti při výrobě lepených vazeb uplatňují i lepidla na bázi polyuretanů (PUR), která se mnohem dokonaleji spojují s papírem a na hřbetě bloků vytvářejí pevný, pružný, a přitom tenký film umožňující snadné rozevření knihy.